Čo je vhodné napísať na internete, a čo sa naozaj nepatrí ? Zásady slušnosti na internete.

Pravidlá správania sa na internete sa označujú pojmom netiketa.  Slovo netiketa je odvodené z anglických slov:                                                                    1. net = sieť
                                                                            2. etiquette = etiketa
Netiketa je skôr nepísaný súbor pravidiel. Porušovanie sa chápe ako prejav nezdvorilosti, či až vulgárnosť.
Pravidlá správania sa počas komunikácie patria k nepísanej časti netikety.
1. Musíme si uvedomiť že, na druhej strane počítača sedí tiež človek.
2. Dodržiavajme pravidlá slušného správanie z normálneho života.
3. Na internete musíme byť opatrní, nevieme, kto je na druhej strane počítača. Poznáme prípady krádeží, vydieraní… Nemali by sme komunikovať s cudzími ľuďmi.tablet.jpg
4. Nerozosielajme spamy či hoaxy.
Hoax
Hoax je anglické slovo, označuje žart alebo podvod. Rozširuje sa cez sociálne siete alebo elektronickú poštu. Ako spoznáme hoax? Hoax je vytvorení so zámerom vystrašiť, šokovať, oklamať. Ďalší dôležitý prvok je, že obsahuje apel na zdieľanie. Výzva nemusí byť priama. Obsahuje slová ako, PROSÍM ZDIEĽAJTE!. Iné typy môžu obsahovať výzvy, ktoré nás majú vystrašiť. Napríklad: AK TO NEPOŠLEŠ 15 ĽUĎOM, STANE SA …, zastrašenie nás má povzbudiť k šíreniu hoaxu.  Prečo ľudia rozosielajú hoaxy? Dôvod môže byť zábava, šírenie strachu, prekrytie faktov. Využíva sa na ovplyvňovanie ľudí,  ich názorov, ovládanie ich myšlienok.


 
Spam
Spam je nevyžiadaná elektronická pošta. E-mail často upozorňuje na nejaký produkt či webovú stránku. V podstate ide o reklamu, ktorej zasielanie sme neodsúhlasili.  Spamy rozosielajú spameri, ktorí pomocou spamových robotov získavajú e-mailové adresy. Spamové roboty vyhľadávajú text obsahujúci @, ten potom skopírujú alebo e-mailové adresy získajú z rôznych portálov. Rôzne registrácie vyžadujú uvedenie e-mailovej adresy. Spameri takto dokážu zneužiť naše osobné údaje.
Ako správne písať e-maily?

  • Každý e-mail obsahuje kolónku predmet. Predmet má obsahovať slovné spojenie, prípadne krátku výstižnú vetu, ktorá vyjadruje obsah listu.
  • Nie je vhodné používať VEĽKÉ PÍSMENÁ, pretože to znamená, že na adresáta kričíme.
  • Je nevhodné odosielať veľké súbory bez upozornenia. Môže sa stať, že adresát nebude schopný prijať a otvoriť súbor. V tomto prípade sa využívajú internetové úložiská.
  • Ak sa nám do schránky dostanú spamy, vírusy, nežiadané reklamy, nerozosielajte ich.
  • Na oficiálne maily by sme mali odpovedať do 48 hodín. Ak sme odosielateľ my a čakáme na odpoveď, môžeme adresáta upozorniť  po uplynutí 48 hodín.
  • Stávajú sa prípady, že dostaneme cudzí e-mail. Aj vo virtuálnom by sme mali rešpektovať súkromie iných a poštu, ktorú sme dostali omylom, by sme nemali otvárať, ale upozorniť na to odosielateľa.silueta.png

Emotikony
Slangovo smajlíky sú grafické symboly, ktoré vyjadrujú naše emócie, náladu. Pri ich používaní platia dve pravidlá. Po prvé, nadmerné používanie je rušivé a po druhé, emotikony sa nemajú používať ako náhrada slov.  Prehliadače a aplikácie nepodporujú všetky smajlíky,  môže sa stať, že adresát uvidí namiesto emotikonov, rôzne znaky.  Slová v kontexte budú chýbať.