Dá sa aura odfotiť?? Preskúmajte svoje bioenergetické pole!


Pokiaľ sa zaujímate o zdravý životný štýl a chcete vedieť, čo ovplyvňuje rovnováhu ľudského tela, čítajte ďalej. Aura je bioenergetické pole človeka. Každý z nás je jednotný celok. Človeka treba vnímať podľa princípov celostnej medicíny, ako jednotu tela, duše a ducha. Aké máme myšlienky, náladu, aké prežívame emócie, také je naše osobné vyžarovanie a vyžarovanie aury.

aura

Väčšina našich problémov vzniká v psychike. Toto výrazne ovplyvňuje náš emocionálny a psychický stav. Následkom toho začíname trpieť negatívnymi emóciami, ako je – hnev, nespokojnosť, nenávisť, strach, žiarlivosť, závisť, nedôvera… Ak tieto emócie na nás pôsobia trvalo – dochádza v našom tele k zmenám. Menia sa frekvencie na energetickej úrovni, čo ovplyvňuje našu auru a tým aj zdravotný stav. Môže sa jednať o dočasné funkčné poruchy, ktoré vymiznú aj sami a nezanechajú za sebou žiadne stopy. Avšak, v horšom prípade ide o trvalé poruchy. Tieto vznikajú v dôsledku pretrvávajúcich negatívnych faktorov, ako je napr. aj nadmerné stotožnenie sa s emóciami alebo v opačnom prípade potláčanie emócií, silný stres, zlá strava, toxická záťaž alebo znečistené životné prostredie.

Dajte si aj vy spraviť analýzu energetického poľa, teda aury. Špecializované centrum alternatívnej medicíny doktora Igora Kafku poskytuje unikátnu službu „fotenie aury“.

čakra

Najnovšia generácia špeciálneho prístroja a informačné technológie využívajúce Kirlianov efekt Vám poskytnú digitálne záznamy tejto energetickej úrovne. Zosnímaná je aura, ktorú vyžaruje Váš organizmus a jednotlivé orgány tela. Prístroj zobrazí bioenergetické pole každého orgánu v tele. Sú pri tom využívané najnovšie poznatky modernej vedy. Čo sa týka spracovania informácií o energetickom poli človeka, to je založené na najnovších informačných technológiách umelej inteligencie a nelineárnej matematiky.

 Čo sa z fotografií dozviete?
ØOslabenie organizmu sa najprv prejaví na energetickej úrovni, teda v aure. Naša aura (ľudské bioenergetické pole) odzrkadľuje chorobné stavy a poruchy v organizme. Prístroj zameria energetické pole jednotlivých orgánov a ich záťaž.

ØAura nám povie čo cítime. Odzrkadľuje totiž psychiku, naše emócie, pocity a postoje. Dajte si zmerať energetické bloky a vplyv Vašich emócií na Vaše zdravie. Nepodceňte ani Vaše postoje voči sebe a životu. Najhoršie sú obavy, strach, úzkosť, hnev, nízka sebaúcta, pocit viny, ľútosť, sebaľútosť, pocit zbytočnosti, znechutenie, zatrpknutosť, neustále prispôsobovanie sa, pocit neslobody atď. Tieto pocity vážne poškodzujú ľudskú auru a teda následne (ak pretrvávajú po dlhšiu dobu) aj zdravie.

umění

ØZa naše pocity a postoje obviňujeme často iných. To, čo na druhých vnímame ako problém, si v skutočnosti vytvárame sami. Často zbytočne komplikujeme život svojimi absurdnými postojmi. Prestaňte už obviňovať druhých a zamerajte sa na seba a svoje blaho!

ØMnoho chorobných stavov je spôsobených nechuťou a neochotou zbaviť sa starých myšlienok, postojov a pocitov, ktoré vedú k nadmernému zdôrazňovaniu (často) chybných postojov a uzáverov.

V prípade, že sa rozhodnete pre diagnostiku bioenergetického pola Vášho tela,
budete už vedieť:
ako si zlepšiť zdravie a duševnú pohodu; ako obnoviť životnú silu a psychickú energiu a ktoré negatívne pocity a postoje sú pre vaše zdravie poškodzujúce.
Aura bude snímaná z prstov Vašich rúk, pretože každý prst je spojený s určitým ústrojenstvom a orgánom v tele. Zdravý človek svetielkuje ostro, jasne a pravidelne. Poruchy funkcie aury, či zápalové a iné chorobné procesy alebo silný stres spôsobujú bloky, diery a trhliny vo vyžarovaní aury. Zistite ako na tom momentálne ste a pokiaľ nie ste so sebou spokojný, zmeňte to a odteraz sa pozerajte na svet inými očami.
 

Posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.