Máme doma predškoláka

Patríte aj Vy medzi rodičov, ktorí majú doma dieťa – predškoláka? Ak áno, iste už viete z predškolského zariadenia čo všetko musí vaše dieťa ovládať aby bolo prijaté na povinnú školskú dochádzku. Už v materskej škole sa dieťa stretáva s prvými skúškami a testovaniami jeho zrelosti. Po prvom stretnutí s detskou psychologičkou – predškolská despitáž. Tu zistíte Vy i vaše dieťa na koľko je zrelé a pripravené na nové povinnosti, ktoré musí v škole zvládať. Veľký dôraz sa kladie najmä na slovnú zásobu, výslovnosť a zrozumiteľnosť slov. U mnohých detí je práve toto najväčším problémom a veľa z nich navštevuje detskú logopédiu. My Vám prináša zopár tipov ako s deťmi môžete tieto nedostatky hravo zvládnuť aj u Vás doma. Ide pri tom väčšinou o slovné hry, ktoré deti majú radi. A vy si takto môžete vyplniť napríklad dlhé čakanie u lekára alebo počas cestovania autom.
Hry na porozumenie reči

četba.jpg

 • hráme sa „urob čo hovorím“ – dieťaťu dávame pokyny, ktoré sú náročné na správne vnímanie a porozumenie predložiek ( daj kocku na stôl, postav kocku pred šálku)
 • hráme sa „ukladanie predmetov vľavo, vpravo, hore, dole“ – papier si rozdelíme na štyri rovnaké okienka, a podľa pokynov dieťa položí nejaký predmet na papier ( daj kocku vľavo hore)

Hry na rozvíjanie slovnej zásoby

 • hráme sa „ako je to opačne“ – ponúkame slová a dieťa sa snaží nájsť na ne opak (veľký-malý, deň-noc, stojím-utekám)
 • hráme sa „prirovnania“ – veľký ako (dom), vysoký ako (strom)
 • hráme sa „čo začína rovnako“ – nájsť čo najviac slov, ktoré začínajú na rovnakú slabiku ( ša- šašo, šidlo, šelma, šarkan)

Rozvíjanie rytmu a tempa

 • koľkokrát písknem, ťuknem – toľkokrát ty tleskneš, skočíš, zamávaš
 • poznávanie pesničky podľa melódie
 • vytlieskávame jednoduché pesničky podľa melódie

Fonematická diferenciácia

 • delenie slov na slabiky – najlepšie prostredníctvom tlieskania
 • skladanie slov zo slabík – oddelene dieťaťu povieme ko-le-so a dieťa má povedať celé slovo (spojiť slabiky a vytvoriť slovo)
 • hádanie predmetov na základe udania prvej slabiky – povieme slabiku – ko a dieťa musí nájsť čo najviac vecí, ktoré začínajú danou slabikou ( koláč, koleso..)
 • skladanie slov z hlások – aké slovo vznikne, keď spojíme p-e-s, toto cvičenie je ťažšie vhodné pre predškolákov.

omalovánky.jpg
Základnou podmienkou správnej výslovnosti dieťaťa je správny rečový vzor. Potrebuje počuť správnu výslovnosť a počuť reč dostatočne často. Preto je dôležité aby ste sa s dieťaťom nerozprávali detskou šušlavou rečou. Je to milé, ale dieťa sa nenaučí rozprávať čisto a zrozumiteľne, keď čistú reč nepočuje.

Posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.