Výhodné opravy kanalizácie bez výkopových prác.

Takmer všetky problémy s kanalizáciou nám odhalí až neodtekajúca voda na WC alebo v sprchovacom kúte, pretože príčina problémov je ukrytá hlboko v zemi, takže nie je možná preventívna kontrola potrubia. A aj v prípade poruchy sme v minulosti boli odkázaný väčšinou na výkopové práce, ktoré odhalili príčinu a miesto problému. Našťastie dnes už privolaním odborníkov na opravy kanalizačných potrubí sa problémy riešia oveľa viac sofistikovane a my nie sme odkázaní už iba na nepríjemné kopanie v zemi.

výkopové práce

Existuje skupina problémov, ktoré je možné riešiť bezvýkopovými metódami a je ich našťastie väčšina, a potom sú aj situácie, ktoré sa musia riešiť výkopom a výmenou poškodených častí kanalizácie. Podstatou určenia správneho postupu opravy kanalizácie je presná diagnostika potrubia, ktorá odhalí všetky detaily vnútorných stien potrubia a ich poškodení. Táto diagnostika sa vykonáva pomocou kamerového systému zavedeného dovnútra kanalizácie, kedy je obraz prenášaný na monitore a pracovníci so skúsenosťami vedia okamžite navrhnúť ďalší postup prác.

potrubie

Medzi problémy, ktoré sa dajú riešiť špeciálnymi metódami bez nutnosti kopania v zemi, patria:

  • prerastanie koreňov okolitých stromov do kanalizácie, kedy dochádza často k upchatiu kanalizácie
  • praskliny potrubia rôzneho druhu, kedy dochádza postupne k zanášaniu až upchatiu potrubia
  • upchatie kanalizácie predmetom, ktorý sa dostal nedopatrením do potrubia
  • neodborne vykonané práce pri zapájaní jednotlivých častí potrubia

Okrem týchto častých príčin znefunkčnenia potrubia nastávajú aj prípady, kedy je nutné pristúpiť k výkopovým prácam. Ide o prípady, kedy je kanalizácia rozpadnutá alebo statický porušená. Vtedy sú jediným riešením výkopové práce a výmena kanalizačného potrubia. Väčšinou ide o staré kanalizačné potrubia, ktoré už sú po svojej dobe životnosti.