Zatepľovanie pomocou sklenej vaty

Takmer pri každej realizácii stavby, či iného stavebného projektu je využívaná sklená vata. Ide o termo-izolačný materiál, ktorý je vyrábaný z zo zmesi piesku a skla. Táto zmes je počas výrobnej fázy tavená pri vysokých teplotách, kde následne po jej roztavení sú z nej vytvárané vlákna, ktoré sa napokon pod vysokou hustotou ukladajú k sebe čím sa vytvorí pás sklenej vaty. Táto sklená vata v konečnej podobe ako minerálna izolácia získava v konečnom dôsledku výborné tepelné a akustické vlastnosti. V neposlednom rade je možné ju použiť aj ako požiarnu izoláciu, je vode odolná keďže nemá takmer žiadnu savosť, je sterilná a má vlastnosť tepelnej vodivosti.

čistý piesok

Je vhodné ju použiť na miestach, kde nebude na ňu vyvíjaný vysoký tlak. To znamená že sa veľmi dobre hodí na izoláciu krovov šikmých striech, v dutinách medzi trámy podláh a stropov, na zateplenie podkrovia či stien, do priečok a podhľadov. Takáto sklená vata je typickej žltej farby, neobsahuje bielidlá a ani iné chemické prípravky, je taktiež odolná voči chemikáliám. Cena sklenej vaty závisí od jej rozmerov a parametrov, keďže je vyrábaná vo viacerých verziách. Konečná ceny sklenej vaty závisí napríklad od jej tepelnej vodivosti spravidla sklená vata s vyšším tepelným odporom má vyššiu cenu ako sklená vata s nižším parametrom tepelnej vodivosti.

zateplenie domu

No aj napriek tomu je konečná cena vynikajúca. Zrejme za jedinú závažnú nevýhodu sklenej vaty môžeme považovať fakt, že obsahuje veľké množstvo drobných sklených čiastočiek, keďže ako sme už spomínali, je vyrábaná zo zmesi piesku a skla a preto je priam nutné pri manipulácii a následne pri samotnej práci s ňou používať ochranný odev, rukavice, a respirátor. Počas manipulácie s touto sklenou vatou nad úrovňou hlavy je vysoko nutné použiť aj ochranné okuliare. Je to všetko z dôvodu týchto spomínaných drobných čiastočiek skla, ktoré sa pri manipulácii môžu rozvíriť do ovzdušia a taktiež pri dotyku s vatou sa zabodávajú do kože a je veľmi ťažké ich odstrániť.