Zvieracie znamenia v horoskope – Indiánsky horoskop

Indiáni -pôvodní obyvatelia Ameriky
Rovnako, ako iné civilizácie, aj oni skúmali ľudské správanie. Hlavné povahové črty jedinca prirovnávali k zvieratám im prislúchajúcim. Je zaujímavosťou, že ohraničujúce dni sú rovnaké s dňami nášho slnečného horoskopu.
Nájdite si ten svoj:

inidán

Hus:           22. 12. – 20. 1.
Vydra:       21. 1. – 18. 2.
Vlk:            19. 2. – 20. 3.
Sokol:        21. 3 – 19. 4.
Bobor:       20. 4. – 20. 5.
Jeleň:         21. 5 – 21. 6.
Ďateľ:        22.6. – 22. 7.
Losos:        23.7. – 22. 8.
Medveď:   23. 8. – 22. 9.
Havran:      23. 9. – 23. 10.
Had:           24. 10. – 22.11.
Sova:          23. 11. – 21. 12.
 
Hus
Zemský živel. Pre ten je typický cieľavedomosť, pevná vôľa, poriadok a racionalita. Sú to húževnatí ľudia, prevažne realisti. V práci sú obľúbení, pretože sú veľmi pracovití. Často makajú aj po pracovnej dobe, aby mali svoju prácu hotovú. Navonok pôsobia, ako chladní ľudia, no vo vnútri je opak pravdou.
Vydra
Vzdušný živel. Sú to bystré, inteligentne mysliace tvory. Sú nestáli a málo čo berú vážne. V práci sú spravodliví. Majú nápady ale sú leniví ich dotiahnuť do úspešného konca. V partnerstve chcú byť voľní, neradi sa usádzajú a viažu k jednému človeku.
Vlk
Vodný živel. Pre ten je typická citovosť, empatia, duševnosť. Títo ľudia nevyhľadávajú ľudí. Radšej sú vo svojom uzavretom svete. Často ich zaujímajú mystické veci. V práci ich často zneužívajú, pretože sú dôverčiví. V láske potrebujú silného ochrancu.
Sokol
Ohnivý živel. Sú to cieľavedomý ľudia s pevnou vôľou. Je dravý a aktívny a egoistický. V práci sú dobrými pracovníkmi, pokiaľ ich nenaštvete. V láske sú dosť prelietaví.

ezoterika

Bobor
Opäť zemský živel. Radi stoja pevne nohami na zemi. Sú praktickí, všetko si plánujú dopredu. V práci sa delia na dva typy – jedni sú pracanti, tí druhí zas leniví domasedi. Na lásku idú veľmi pomaly, no potom si ju ťažko dávajú od seba.
Jeleň
Vzdušný živel. Majú veľmi dobrú intuíciu a sú cieľavedomí. Majú sa radi a veľmi radi si vymýšľajú. V Práci sú detailisti a tvoriví.
Ďateľ
Vodný živel. Sú empatický, duševný, s hlbokými citmi. Vedia si oceniť pravých priateľov. V práci sú nápaditý. V láske sú prehnane starostlivý. Svoje deti púšťajú ťažko od seba.

Losos
Ohnivý živel. Príliš aktívni a tvoriví ľudia. Radi riskujú. Vedia ľudí odhaliť. Radi ohovárajú. V práci sú spokojní, až keď môžu šéfovať. V láske žijú naplno. Radi flirtujú. No aj tak sa vždy vrátia k svojmu partnerovi.
Medveď
Zemský živel. Sú racionálni, skôr samotári. Nechcú sa spoľahnúť na iných. V práci sú perfekcionisti, čo sa nemusí druhým ľuďom páčiť. V láske sú oddaní a verní. Vopred prichystaní na spolužitie.
Havran
Vzdušný živel. Sú to energickí a bystrí ľudia. Sú spoločenský a ľahko nadväzujú nové kontakty. Prácu majú skôr umeleckú. Majú umelecké cítenia a radi svoj kolektív. V láske sú povrchní a nestáli.
Had
Vodný živel. Nekompromisní, no empatickí. Majú pevnú vôľu. V práci sú ochotný pomôcť. V láske sú čestný a verný.

Posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.