Aj BUZZWORD je buzzword

Stretli ste sa už s pojmom buzzword? Toto slovíčko je v našom jazyku pomerne nové a paradoxne aj ono patrí medzi takzvané buzzwords. Ide o novovzniknuté slová, ktorými dokážeme pomenovať komplikované veci, jednoucho. Ich využitie je rôzne. Môžete sa s nimi stretnúť na odborných prednáškach, medzi vedeckou spoločnosťou, ale taktiež v ekonomike, médiách, alebo SEO optimalizácii.technologie interetu.jpg

Toto slovo pochádza z angličtiny. Mohli by sme ho preložiť približne ako „zvučné slovo.

Pred takými pätnástimi rokmi medzi tieto slovíčka patrili pojmy ako napríklad internet, web, online, alebo facebook. Najčastejšie ide o cudzojazyčné slová, ktoré si však pomaly ale isto nachádzajú stále miesto aj v našom jazyku, a to z toho dôvodu, že ich ľudia začínajú používať vo vysokej miere. Za takéto slovíčka, by sme mohli označiť v podstate všetko to, čo bolo niekoľko rokov dozadu vnímané ako úplne cudzí pojem a väčšina populácie nevedela, čo si má pod daným pojmom predstaviť. Dnes ich však poznáte vy, vaši rodičia a dokonca aj starí rodičia.

Ďalšie príklady buzzwords

Napríklad aj slovo BLOG, alebo VLOG môžeme zaradiť do tejto skupiny. Väčšina z vás týmto slovám už pravdepodobne rozumie. No a čo taký pojem Next generation? Voľne by sme ho mohli preložiť, ako nového, lepšieho a modrenejšieho nástupcu niečoho staršieho, napríklad počítača, telefónu, alebo pokojne i práčky.blog seo.jpg

Sú na niečo dobré?

Takéto slovíčka dokážu byť veľmi nápomocné. Využívajú ich napríklad prenášajúci na vysokých školách, alebo na iných typoch prednášok. V podstate ide o skratku, ktorej rozumie aj laická verejnosť. Keďže tieto pojmy zjednodušujú celý výklad, dokážu publiku celú tému lepšie priblížiť. Svoje nenahraditeľné miesto majú aj v spomínanej SEO optimalizácii, teda pri online marketingu. Svoje uplatnenie našli aj v rôznych sférach finančníctva, informatiky, či marketingu.