Kam idú vaše peniaze každý mesiac? Vytvorte si rozpočet a uvidíte

Stanovením rozpočtu nielen, že budete mať nad svojimi peniazmi lepšiu kontrolu, ale ich aj ušetríte a budete si môcť splniť svoje ciele a plány.

bohatství
 
Berte do úvahy váš skutočný čistý príjem
Prvým krokom k vytvoreniu rozpočtu je uvedomenie si vášho príjmu. Je ľahké preceniť, čo si môžete dovoliť, ak beriete do úvahy celý váš plat. Pamätajte však na výdavky, ako sú rôzne splátky, inkasá a podobne, o ktoré sa vám príjem „skracuje“. Ak toto všetko odpočítate, dostanete skutočný čistý príjem, z ktorého potom môžete vychádzať pri vytváraní rozpočtu. Ak máte na niečo talent, môžete si tak zabezpečiť vedľajší príjem a zvýšiť ten existujúci.
 
Sledujte svoje výdavky
Je veľmi užitočné sledovať, na čo utrácate peniaze. Môžete tak lepšie „skresať“ prípadné zbytočné náklady.
Spíšte si zoznam pevných výdavkov – patrí sem napríklad nájomné, hypotéka, auto…Hoci na týchto veciach neušetríte, aspoň budete mať prehľad. 
Potom si urobte prehľad variabilných výdavkov – tieto sa môžu meniť z mesiaca na mesiac, napríklad potraviny, palivo, zábava. Tu hľadajte možnosti, ako znížiť výdavky.
 
Určite si ciele
Predtým než začnete skúmať zoznam výdavkov, určite si finančné ciele, ktoré chcete dosiahnuť v najbližšej ako aj vo vzdialenejšej dobe. Dlhodobejšie ciele si vyžadujú roky na to, aby ste ich dosiahli. A práve tu vám pomôže stanovenie si rozpočtu.

rozpočet
 
Vytvorte si plán
Použite zoznam variabilných a pevných výdavkov, aby ste zistili, koľko peňazí miniete v nasledujúcich mesiacoch. Využite aj prehľad minulých výdavkov  a rozhodnite sa, ktoré veci skutočne potrebujete a ktoré len chcete.
 
Zmeňte svoje zvyky
Na základe príjmov a výdavkov jednoduchšie určíte, kde môžete minúť viac a kde by ste naopak  mali trochu ubrať, aby ste dosiahli svoje ciele. 
 
Pravidelne kontrolujte svoj rozpočet
Kontrolujte dodržiavanie svojho rozpočtu na pravidelnej báze.