Kam idú vaše peniaze každý mesiac? Vytvorte si rozpočet a uvidíte

Stanovením rozpočtu nielen, že budete mať nad svojimi peniazmi lepšiu kontrolu, ale ich aj ušetríte a budete si môcť splniť svoje ciele a plány.

bohatství
 
Berte do úvahy váš skutočný čistý príjem
Prvým krokom k vytvoreniu rozpočtu je uvedomenie si vášho príjmu. Je ľahké preceniť, čo si môžete dovoliť, ak beriete do úvahy celý váš plat. Pamätajte však na výdavky, ako sú rôzne splátky, inkasá a podobne, o ktoré sa vám príjem „skracuje“. Ak toto všetko odpočítate, dostanete skutočný čistý príjem, z ktorého potom môžete vychádzať pri vytváraní rozpočtu. Ak máte na niečo talent, môžete si tak zabezpečiť vedľajší príjem a zvýšiť ten existujúci.
 
Sledujte svoje výdavky
Je veľmi užitočné sledovať, na čo utrácate peniaze. Môžete tak lepšie „skresať“ prípadné zbytočné náklady.
Spíšte si zoznam pevných výdavkov – patrí sem napríklad nájomné, hypotéka, auto…Hoci na týchto veciach neušetríte, aspoň budete mať prehľad. 
Potom si urobte prehľad variabilných výdavkov – tieto sa môžu meniť z mesiaca na mesiac, napríklad potraviny, palivo, zábava. Tu hľadajte možnosti, ako znížiť výdavky.
 
Určite si ciele
Predtým než začnete skúmať zoznam výdavkov, určite si finančné ciele, ktoré chcete dosiahnuť v najbližšej ako aj vo vzdialenejšej dobe. Dlhodobejšie ciele si vyžadujú roky na to, aby ste ich dosiahli. A práve tu vám pomôže stanovenie si rozpočtu.

rozpočet
 
Vytvorte si plán
Použite zoznam variabilných a pevných výdavkov, aby ste zistili, koľko peňazí miniete v nasledujúcich mesiacoch. Využite aj prehľad minulých výdavkov  a rozhodnite sa, ktoré veci skutočne potrebujete a ktoré len chcete.
 
Zmeňte svoje zvyky
Na základe príjmov a výdavkov jednoduchšie určíte, kde môžete minúť viac a kde by ste naopak  mali trochu ubrať, aby ste dosiahli svoje ciele. 
 
Pravidelne kontrolujte svoj rozpočet
Kontrolujte dodržiavanie svojho rozpočtu na pravidelnej báze.

Kam idú vaše peniaze každý mesiac? Vytvorte si rozpočet a uvidíte
4.5 (90%)4