Silu krúp počas búrok pocítia aj karosérie automobilov

Havárie a nešťastia sa nevyhýbajú nikomu z nás, žijeme totiž spolu a je takmer pravdepodobné, že sa sem-tam musíme dostať do kolízie, aj keď nie nebezpečnej. Napríklad v prípade motoristov si to častokrát odnesú „len“ plechy, teda pokrčená karoséria vozidla, čo je z pohľadu ten lepší variant, ale keďže v súčasnosti sú automobily drahé, ich oprava tiež nestojí malé peniaze. Navyše, ak máte auto nepojazdné, ste odkázaný na iný typ dopravy.

Jazdiť musíme aj v nepriaznivých podmienkach

Servisy však neopravujú iba havarované vozidlá, ale čoraz častejšie k nim prichádzajú vodiči aj s iným poškodeniami, napríklad od krúp, ktoré karosériu zdemolujú počas silného krupobitia, a tie naberajú na intenzite čoraz viac. No dobrá spáva je, že servisy nie sú už ani v tejto oblasti nováčikmi a majú už za sebou množstvo opravených vozidiel v celej Európe a aj na svete. Krúpy počas búrky dokážu karosériu poriadne zdemolovať, záleží od ich veľkosti, no počas niektorých búrok padajú krúpy veľké aj ako tenisové loptičky, a tie už na nej zanechajú riadne priehlbiny.

Šikovný majster si poradí so všetkým

Súčasné možnosti servisov sú veľmi široké, majú k dispozícii najnovšie technologické postupy a mnoho modernej techniky, nástrojov a vybavenia, ktorým dokážu tieto priehlbiny opraviť do takéto stavu, že vozidlo je potom na pohľad celkom bezchybné. Na opravu priehlbín po krupobití servisy používajú technológiu s označením PDR, čo sú skratky slov Paintless dent repair. Touto metódou už opravujú vozidlá dlhý čas, a je jasné, že s úspechom. Výhody PDR spôsobu sú viaceré, má vysokú efektivitu, pretože nie je nutné karosériu po oprave prelakovať, konečné výsledky sú perfektné, opravapreliačin na aute https://www.autopdr.sk/ je veľmi rýchla a najdôležitejšie je to, že po oprave na aute nie sú viditeľné nijaké poškodenia alebo defekty, ak, tak len minimálne. PDR metódu uznávajú dokonca aj poisťovne, auto je pri predaji brané ako keby nikdy nebolo opravované, servisy dávajú zákazníkom na opravy touto formou doživotnú záruku, pretože ich zákazníci sú pre nich na prvom mieste a chcú im poskytovať iba kvalitné služby.