História SEO optimalizácie

Kedy vzniklo SEO
Keďže SEO optimalizácia (Search Engine Optimization) je v podstate prispôsobovanie web stránky kritériám vyhľadávača. Začiatky optimalizácie webov siahajú rovnako ďaleko ako vznik prvých vyhľadávačov, teda do začiatku 90. rokov minulého storočia. spočiatku išlo o internetové katalógy, ktoré fungujú inak než fulltextové vyhľadávače. Už vtedy však tvorcovia stránok skúšali vylepšiť ich pozície vo výsledkoch vyhľadávania, čo oproti dnešku bolo veľmi jednoduché.

marketing

Významné míľniky vo vzťahu k SEO
Katalógové vyhľadávače, ako boli Yahoo, Lycos či Infoseek, vznikol fulltextový vyhľadávač WebCrawler. Už vtedy sa objavili prvé pokusy o optimalizáciu stránok, ktorá bola oproti dnešku mimoriadne jednoduchá. Vznikali aj ďalšie vyhľadávače a úspešne presadiť stránku na najlepšie pozície vo výsledkoch vyhľadávania znamenalo predovšetkým naplniť ju dostatočným počtom kľúčových slov.
Kvôli využívaniu rôznych podvodných techník pri snahe dostať stránky na čo najlepšie pozície prestali vyhľadávače ponúkať relevantné výsledky. Neskorší zakladatelia Googlu však predstavili BackRub. Išlo síce o rovnako indexovací vyhľadávač, aké už vtedy boli na scéne, ale jeho rozhodovanie o poradí zobrazovaných výsledkov bolo odlišné. Vychádzalo z počtu spätných odkazov, ktoré smerujú na jednotlivé webové stránky. Odborníci na SEO sa tak začali zameriavať na tzv. linkbuilding, teda vytváranie čo najväčšieho počtu spätných odkazov.

seo

Rok 1997
Vyhľadávače začali poradie stránok zostavovať na základe algoritmov s rôznymi kritériami, z ktorých každé malo na vyhľadávanie odlišný vplyv. A prispôsobovanie webov týmto kritériám viedlo k zlepšeniu ich pozícií vo výsledkoch vyhľadávania. Jednej zo SEO agentúr sa dokonca podarilo odhaliť všetky parametre algoritmu vyhľadávača Excite.


Rok 1998
Larry Page a Sergey Brin založili Google, ktorý veľmi rýchlo získal povesť vyhľadávača s extrémne relevantnými výsledkami. Dovtedy totiž dôležitosť stránok určovali algoritmy vyhľadávačov podľa on-page faktorov, ktoré sa dajú ľahko ovplyvniť. Keď sa algoritmy začali orientovať viac na off-page faktory, výsledky vyhľadávaní sa výrazne zmenili. Optimalizácia začala byť oveľa náročnejšia.

Rok 2000
Google prišiel s novým algoritmom pre hodnotenie významu webových stránok nazvaným PageRank. Vychádzal nielen z počtu odkazov, ktoré vedú na konkrétnu webovú stránku, ale aj z hodnotenia stránok s týmito odkazmi a z ďalších kritérií. SEO sa zameralo predovšetkým na získanie čo najvyššieho PageRanku.

Rok 2003
Zmeny algoritmu vyhľadávania neboli v prípade Google ničím zriedkavým. Update nazvaný Florida však výrazne zasiahol dovtedajšie taktiky SEO, pretože začal penalizovať stránky nezmyselne preplnené kľúčovými slovami. Z ďalších významnejších zmien algoritmu spomeňme update Panda (2011) zameraný na kvalitu obsahu stránok a Penguin (2012) namierený proti nekvalitným odkazom.

5.0
01